14 Απρ 2011

Θεατρική Παράδοση Αιτωλικού #4

"....Κατά τον αυτόν χρόνον ο Σύλλογος προοητοίμαζε και μίαν εξαιρετικήν θεατρικήν παράστασιν διά την εθνικήν εορτήν του 1912. Ως έργον εξελέγη το δράμα του Σώκου "Η Δόξα του Αιτωλικού", διά το οποίον ο συγγραφευς ησχολήθη καθ' όλον το διαρρεύσαν διάστημα, περισυλλέξας και άπασας τας δυνατάς πληροφορίας τας σχετικάς με την ιστορίαν του Αιτωλικού. Η παράστασις θα εδίδετο υπέρ του Ναού των Ταξιαρχών.
Πράγματι, κατά την εσπέραν της εθνικής εορτής του έτους εκείνου το έργον εδιδάχθη με πάσαν δυνατή επιμέλειαν και μεγαλοπρέπειαν, συμμετέχοντος και του θιάσου Γαιτανάκη. Οι πρώτοι διδάξαντες ήσαν οι εξής: Γαιτανάκης ως Μεγαπάνος, Καπαξίτης ως Κουρκουμέλης, Λεονάρδος ως Τσερέπης, Λαζαρίδης ως Λιακατάς, Καρβέλης ως Μαγγίνας, Φαράντος ως Τσάλας, Σπυρόπουλος ως Παπαοικονόμου, Νίτσα Γαιτανάκη ως Τασούλα Κουρκουμέλη, κυρία Λαζαρίδου ως Ειρήνη Κουρκουμέλη, Κλημανιώτης ως Σαμπεθάυ και ο εξ Αγρινίου φαρμακοποιός Π. Γκιόκας ως Ιμβραήμ.

Ολόκληρος η πόλις εν πρωτοφανεί ενθουσιασμώ παρηκολούθησε το έργον τούτο. Διεκρίνοντο δε και πλείστοι Μεσολογγίται ελθόντες επίτηδες εις Αιτωλικόν. Ο δε ανταποκριτής της "Πελοποννήσου" και της "Πρωινής" εν Μεσολογγίω κ. Χρ. Ευαγγελάτος δια μακρών ανταποκρίσεων του εξήρε την επιτυχίαν του έργου. Επίσης μετέσχε και η υπό τον Στάμον Φιλαρμονική του Μεσολογγίου. Ο Τζοβάρας εις μίαν σκηνήν του έργου ανεφώνησεν εξ ενθουσιασμού: " Εύγε, δις εύγε, τρις εύγε"! Ο Λεονάρδος διέπρεψεν ως Τσερέπης, η μκρά Νίτσα Γαιτανάκη επίσης ως Τασούλα. Ενθουσιώδης ο Λαζαρίδης ως Λιακατάς. Ο σπυρόπουλος τέλειος ως Παπαοικονόμου. Ο Ανδρέας Φαράντος ως Τσάλας διηγούμενος την μάχην του Ντολμά προεκάλεσε θύελλαν επευφημιών. Τέλος ο Ιμβραήμ δεν θα μπορούσε να εύρη καλλίτερον σωσίαν από τον Γκιόκαν."

Γ. Σώκος - "Η Δράσιςτου Συλλόγου Ερασιτεχνών",  Περιοδικό  "Στερεά Ελλάς", 30 - 9 - 1923.
(φωτ. Γρηγ. Κότσαρης)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικές αναρτήσεις!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...