7 Μαΐ 2009

Όψεις μιας πόλης, ζεστός καιρός.


13 Ιουλίου 1898
Λειτουργία λουτήρων Αιτωλικού.

"Ο Αθανάσιος Χονδρογιάννης, Οικονομικός Έφορος Μεσολογγίου, ενεργών ως αντιπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, κάτοικος Μεσολογγίου και ο Ιωάννης Χρυσικός, καφφεπώλης, κάτοικος Αιτωλικού, εδήλωσαν ότι, έχων ο δεύτερος "ενοικιασμένην παρά του ιδιοκτήτου Σπυρίδωνος Α. Γρίβα εν Αιτωλικώ το κατά την μεσημβρινήν παραλίαν της πόλεως κείμενον καφενείον του, έπηξεν μεσημβρινώς του καφενείου και εντός της θαλάσσης δύο λουτήρας και μίαν εξέδραν εκ ξύλου, άνευ τινός δικαιώματος κατοχής ή κυριότητος", συμφώνησαν στην τήρηση των λουτήρων και της εξέδρας μέχρι τέλους Οκτωβρίου ε.ε. άνευ αποζημιώσεως. Οι μάρτυρες:
Κων/νος Δαβαρούκας, δικαστικός υπογραμματέας, κάτοικος Μεσολογγίου.
Πέτρος Κουκουρέμπας, έμπορος, κάτοικος Μεσολογγίου."

Η συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη, δημοσιεύεται στο: "Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν. Αιτωλίας. Δημόσια, Δημοτικά και Ιδιωτικά Έργα στην πόλη και την επαρχία Μεσολογγίου κατά τα έτη 1894-1903." Επιμ. Μαρία Μπακαδήμα-Ξουργιά, Σωτηρία Τσάτσα - Πατσουράκη, σελ. 208. Εκδ. Μεσολόγγι 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικές αναρτήσεις!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...